home.php Persgaard - Den Naturlige Valg

Vår tanke og filosofi

Persgaard er en innovativ og kvalitets bevist aktør i det norske Kyllingmarkedet. Vi har siden oppstarten i 2011, hatt en sunn vekst med gode resultater. Persgaard leverer direkte gjennom grossister men vi vil også kunne levere direkte til noen kunder via Kulinar.

Våre rundt 25 ansatte arbeider hardt for å levere foredlede kylling og fugleprodukter ved vårt produksjonslokale plassert i landlige omgivelser på Mojordet i Sandefjord.

Vi har valgt å satse på en type kylling som får leve litt lengre, med bedre oppvekstmiljø og som går på for med høyt innhold av mais. Dette gir oss større og mer saftige kyllinger med bedre kvalitet. Vår kylling er dessuten fri for allergener og narasin.

Alle våre produkter er håndskåret. Det bidrar til en mer skånsom prosess, samt gir forbrukerne et bedre sluttprodukt. Persgaard ønsker i fremtiden å ha økt fokus på dyrevelferd og etiske produksjonsmiljøer.

Persgaard foredler og tilpasser oss sluttbruker med deres behov, enten det dreier seg om strimmling, kutting eller skivede produkter. Vi leverer både marinert og umarinert. Dette til sammen reduserer arbeidskostnadene hos sluttbruker og matsvinn.

Vi har en ledelse med meget god kokkebakgrunn som vet å se deres behov, forbedringer og muligheter på ditt kjøkken.

produkter-header
Persgaard AS, Modalveien 17, 3215 Sandefjord Telefon: 33 44 55 22 Bestilling: ordre@persgaard.no